ŠVARINTA, UAB (145282046) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

ŠVARINTA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Remiantis pateiktais duomenimis, per pastaruosius kelerius metus Bendrovės darbuotojų ir atlyginimų struktūra labai pasikeitė. 2021 m. Bendrovė iš viso turėjo 28 darbuotojus, t. y. 17,6 proc. mažiau nei prieš metus. Šį darbuotojų sumažėjimą gali lemti įvairūs veiksniai, įskaitant reorganizaciją, automatizavimą ar įmonės strategijos pokyčius. Nepaisant sumažėjimo, vidutinis darbo užmokestis siekė 1 000 EUR, o tai rodo 36,9 % metinį augimą. Šis modelis gali reikšti, kad Bendrovė kompensuodavo savo darbuotojams didesniu tempu, kad išlaikytų arba pritrauktų labiausiai kvalifikuotus darbuotojus, nepaisant sumažėjusio darbuotojų skaičiaus.

2022 m. Bendrovės darbuotojų bazė šiek tiek išaugo - 3,6 proc. ir iš viso sudarė 29 darbuotojus. Šis padidėjimas gali reikšti pareigų pakeitimą arba naujų pozicijų pridėjimą organizacijoje. Ne mažiau svarbu ir tai, kad 2022 m. vidutinis darbo užmokestis augo 6,8 %, todėl vidutinis darbo užmokestis siekė 1 069 EUR. Tai reiškia, kad Bendrovė ir toliau koreguoja darbuotojų kompensavimo rodiklius, kad pritrauktų ir išlaikytų savo talentus.

2023 m. Bendrovė patyrė didesnį darbuotojų augimo šuolį - per metus jis padidėjo 24,1 %. Tikėtina, kad organizacija išplėtė savo paslaugas, išplėtė naujus projektus arba prisitaikė prie besikeičiančios rinkos poreikių. Jei Bendrovė pasiekė šį augimą ir kartu išlaikė aukštą produktyvumo lygį, tai rodo teigiamą jos padėtį konkrečioje pramonės šakoje. Be to, 2023 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (per metus) išaugo 43 %. Tai yra tvirtas padidėjimas ir dar kartą pabrėžia, kad Bendrovė vertina ir investuoja į savo darbuotojus tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu.

Apibendrinant galima teigti, kad per nagrinėjamą laikotarpį Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis keitėsi nevienodai. Bendras darbuotojų skaičius svyravo: 2021 m. jis sumažėjo, 2022 m. šiek tiek padidėjo, o 2023 m. - dar labiau. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis kasmet nuosekliai didėjo, o tai rodo, kad Bendrovė yra įsipareigojusi remti savo darbuotojus konkurencinėmis kompensacijomis. Šios tendencijos rodo, kad organizacija pritaiko savo personalo politiką pagal savo konkrečią įmonės plėtrą ir reikalavimus.