VIA GENERO, UAB (145305267) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

VIA GENERO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)