DEPARTUS, UAB (145837035) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

DEPARTUS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 61 darbuotoją, t. y. 8,9 proc. daugiau nei prieš metus. Tuo metu vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 828 eurai, t. y. 6,4 proc. daugiau nei prieš metus.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. įmonės darbuotojų skaičius išaugo iki 66 darbuotojų, t. y. 8,2 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Kartu su šiuo augimu pastebimai padidėjo ir vidutinis darbo užmokestis, kuris dabar siekia 974 eurus, t. y. 17,7 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 63 darbuotojus, t. y. per metus sumažėjo 4,5 %. Nors tai rodo, kad sumažėjo darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis toliau augo ir pasiekė 1104 eurus. Šis galutinis rodiklis rodo įspūdingą 13,3 proc. metinį vidutinio darbo užmokesčio augimą.

Per šį trejų metų laikotarpį pastebėtos darbuotojų tendencijos rodo augimo trajektoriją: nuosekliai didėja darbuotojų skaičius, nors 2023 m. šiek tiek nukrypta nuo normos. Šios tendencijos rodo, kad Bendrovė įsipareigoja ne tik plėsti savo darbo jėgą, bet ir pasiūlyti konkurencingus atlyginimus savo darbuotojams.

Darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas gali būti įmonės augimo strategijos rodikliai, kurie apima veiklos plėtrą ir patrauklių atlyginimų paketų siūlymą, kad pritrauktų ir išlaikytų talentus. Tačiau nedidelį darbuotojų skaičių 2023 m. galima paaiškinti strateginiu dėmesiu, įgūdžių reikalavimais arba sąnaudų mažinimo priemonėmis. Vis dėlto bendra darbuotojų ir atlyginimų didėjimo tendencija šioje trejų metų prognozėje rodo, kad įmonė plečiasi ir didina darbuotojų skaičių.

Apibendrinant galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus Bendrovės darbuotojų skaičius nuolat augo, o gerokai padidėjo. Nors 2023 m. darbuotojų skaičius šiek tiek sumažėjo, vidutinis darbo užmokestis toliau didėjo, o tai rodo, kad įmonė yra įsipareigojusi didinti atlyginimus ir išlaikyti darbuotojus. Šios tendencijos rodo, kad Bendrovė siekia plėsti savo veiklą ir pritraukti kvalifikuotų talentų, kad užtikrintų tvarų augimą.