FORMULA AIR BALTIC, UAB (145837754) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

FORMULA AIR BALTIC DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 51 darbuotoją, t. y. -1,9 proc. daugiau nei prieš metus. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius išaugo iki 52, o tai reiškia 2,0 proc. metinį augimą. Tačiau iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius sumažėjo iki 48, o tai rodo -7,7 proc. metinį augimą.

Kalbant apie atlyginimus, 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vidutinis darbo užmokestis buvo 2086 EUR, o per metus jis gerokai išaugo - 31,3 %. Kitais metais, iki 2022 m. gruodžio 31 d., vidutinis darbo užmokestis padidėjo iki 2220 eurų, t. y. 6,4 proc. daugiau nei prieš metus. Nepaisant to, ši augimo trajektorija 2023 m. buvo sutrikdyta, nes vidutinis darbo užmokestis sumažėjo iki 2153 eurų, o tai lėmė -3,0 proc. metinį augimą.

Apskritai per šiuos trejus metus bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis svyravo. Svarbiausias pokytis buvo metinis vidutinio darbo užmokesčio augimas: 2021 ir 2022 m. jis padidėjo, tačiau 2023 m. sumažėjo. Nors per pirmuosius dvejus metus darbuotojų skaičius šiek tiek išaugo, 2023 m. jie sumažėjo. Šie pokyčiai gali reikšti ekonomines sąlygas arba strateginius bendrovės sprendimus, lėmusius šias tendencijas.