Sagros reklama, UAB (147161050) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Sagros reklama DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. pabaigoje Bendrovė turėjo 7 darbuotojus, kurie per metus išaugo 0,0 %. Šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 750 EUR, o per metus jis išaugo 24,9 %.

Po metų, 2022 m., darbuotojų skaičius sumažėjo iki 5, todėl metinis augimas buvo neigiamas ir siekė -28,6 %. Tačiau vidutinis šių likusių darbuotojų darbo užmokestis gerokai padidėjo - 73,9 proc. iki 1303 EUR.

Artėjant 2023 m. pabaigai, Bendrovė išlaikė stabilų 5 darbuotojų skaičių, o jos darbuotojų skaičius per metus išaugo 0,0 %. Per šį laikotarpį vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis sumažėjo iki 839 EUR ir, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 35,6 %.

Apibendrinant galima teigti, kad per šiuos tris laikotarpius Bendrovės personalas ir atlyginimai svyravo. 2021 m. Bendrovė pastebėjo, kad jos darbuotojų skaičius per metus išaugo, o vidutinis darbo užmokestis padidėjo. Priešingai, 2023 m. sumažėjo vidutinis darbo užmokestis, nors darbuotojų skaičius išliko stabilus. Šios tendencijos gali reikšti, kad Bendrovė patiria kintančią finansinę dinamiką arba koreguoja savo strateginius prioritetus. Tačiau norint galutinai įvertinti šias tendencijas ir jų poveikį, reikėtų papildomos informacijos.