F. Banio įmonė, IĮ (147190130) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

F. Banio įmonė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)