Artalita, UAB (147195259) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Artalita DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Žvelgdami į pateiktus ankstesnių metų duomenis, galime nustatyti Bendrovės darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų tendencijas. Bendrovė, remiantis 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų duomenimis, iš viso turėjo 7 darbuotojus. Palyginti su praėjusiais metais, darbuotojų skaičius per metus padidėjo 0,0 %. Šiais metais vidutinis darbo užmokestis buvo 526 EUR, o per metus jis padidėjo 9,0 %.

Pereinant prie kitų metų, 2022 m. gruodžio 31 d., darbuotojų skaičius sumažėjo iki 6. Tai reiškia, kad darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 14,3 %. Nepaisant sumažėjusių darbuotojų skaičių, vidutinis darbo užmokestis, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 9,9 %. 2022 m. naujas vidutinis darbo užmokestis siekė 578 EUR.

Žengdami į 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus matome, kad Bendrovės darbuotojų skaičius per metus išaugo 16,7 proc. Šiuo metu įmonė iš viso turi 7 darbuotojus, t. y. tiek pat, kiek ir praėjusiais metais. Vidutinis darbo užmokestis dar labiau išaugo - 65,2 proc. per metus. Naujas vidutinis 2023 m. darbo užmokestis siekia 955 EUR.

Šių duomenų tendencijos rodo, kad, nepaisant darbuotojų skaičiavimo svyravimų, Bendrovės vidutinis darbo užmokestis per metus padidėjo. Paskutiniais ataskaitiniais metais (2023 m.) pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 65,2 %. Tokį spartų darbo užmokesčio augimą galima paaiškinti įvairiais veiksniais, pavyzdžiui, padidėjusia kvalifikuotos darbo jėgos paklausa, didesne konkurencija dėl talentų arba brangia pramonės rinka. Tačiau šiuo laikotarpiu darbuotojų skaičius labai svyravo. 2021-2022 m. darbuotojų skaičius sumažėjo 14,3 %, o 2022-2023 m. vėl padidėjo 16,7 % Apskritai duomenys rodo, kad Bendrovė per nurodytą laikotarpį nuosekliai investuoja į savo darbuotojus.