Dajanta, UAB (147227529) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Dajanta DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)