Dajanta, UAB (147227529) įmonės finansai ir skolos

Dajanta ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 8.6 16.4 8.6 68.7 41.8 3.4
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas -9.4 0.3 -2.4 37.4 -8.1 -6.2
Nuosavas kapitalas 12.2 21.6 31.8 34.2 -3.2 4.9
Įsipareigojimai 2.6 1.5 3.2 16.7 16.9 32.9
Ilgalaikis turtas 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.8
Trumpalaikis turtas 12.8 21.1 33.0 48.9 11.7 19.3
Turtas viso 14.8 23.1 35.0 50.9 13.7 22.1
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -47.7% +90.5% -87.5% +64.6% +1139.9% -70.0%
ROA -63.6% 1.5% -6.9% 73.5% -59.3% -28.1%
ROE -77.0% 1.6% -7.6% 109.4% - -126.2%
Pelno marža -109.3% 2.1% -28.0% 54.5% -19.5% -184.6%
EBT% - - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.2 0.1 0.1 0.5 - 6.7
Pajamos darbuotojui 4,298 15,162 8,620 29,464 15,665 1,838

Dajanta SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 2,852 868 250
Pardavimo pajamos

Dajanta SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2023-04-25 2023-07-16 83 0.07 Ne
2019-11-18 2019-11-19 2 0.58 Ne
2019-11-12 2019-11-14 3 0.62 Ne
2019-08-01 2019-11-11 103 0.04 Ne
2019-06-18 2019-06-19 2 49.15 Ne
2018-08-06 2018-08-07 2 187.67 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 finansiniais metais Bendrovė pasiekė balansą, kurio turto vertė siekė 50 936 EUR, nuosavas kapitalas - 34 242 EUR, o įsipareigojimai - 16 709 EUR. Kalbant apie pelną ir nuostolius, Bendrovės grynasis pelnas buvo 37 445 EUR, o pardavimo pajamos - 68 749 EUR. Finansiniai rodikliai rodo, kad per metus pajamos išaugo 64,6 %, o nuosavo kapitalo grąža - 109,40 %.

Kitais, 2021 m., finansinėje aplinkoje įvyko drastiškų pokyčių. Balanse matyti, kad turtas sumažėjo iki 35 004 eurų, nuosavas kapitalas šiek tiek padidėjo iki 31 832 eurų, o įsipareigojimai dar labiau sumažėjo iki 3195 eurų. Pelno (nuostolių) ataskaitoje matyti, kad grynieji nuostoliai sudarė 2 410 eurų, o pardavimo pajamos sumažėjo iki 86 20 eurų. Finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos per metus padidėjo -87,5 %, o nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki -7,60 %.

2022 m. pagerėjo bendrovės finansiniai rodikliai. Balanse nurodyta, kad turtas sudarė 23 109 EUR, nuosavas kapitalas padidėjo iki 21 587 EUR, o įsipareigojimai - 1 545 EUR. Pelnas ir nuostoliai parodė, kad grynasis pelnas sudarė 343 EUR, o pardavimo pajamos - 16 425 EUR. Finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos per metus išaugo 90,5 %, o nuosavo kapitalo grąža - 1,60 %.