DUCTOR, UAB (148082766) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

DUCTOR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI