DUCTOR, UAB (148082766) įmonės finansai ir skolos

DUCTOR ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 95 173 285 331 397
Pelnas prieš apmokestinimą -56 4 22 11 18
Grynasis pelnas -56 3 19 9 15
Nuosavas kapitalas 37 172 169 150 141
Įsipareigojimai 0 2 80 102 138
Ilgalaikis turtas 0 13 16 23 21
Trumpalaikis turtas 37 160 232 228 257
Turtas viso 37 174 249 252 278
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -45.0% -39.2% -13.9% -16.8% -11.7%
ROA -153.3% 1.9% 7.5% 3.7% 5.6%
ROE -153.7% 2.0% 11.1% 6.2% 11.0%
Pelno marža -59.1% 1.9% 6.6% 2.8% 3.9%
EBT% -59.1% 2.4% 7.8% 3.3% 4.6%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.0 0.0 0.5 0.7 1.0
Pajamos darbuotojui 47,555 50,631 71,162 67,277 64,452

DUCTOR SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Pardavimo pajamos

DUCTOR SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
2021 finansiniais metais Bendrovė pasiekė gerų finansinių rezultatų: bendras turtas sudarė 173 658 EUR, nuosavas kapitalas - 171 917 EUR, o įsipareigojimai - 1741 EUR. Bendrovė sugebėjo uždirbti 4 182 EUR pelno prieš mokesčius, todėl grynasis pelnas siekė 3 364 EUR. Pardavimo pajamos per šį laikotarpį sudarė 172 990 EUR. Finansiniai rodikliai parodė neigiamą metinį pajamų augimą -39,2 %, nuosavo kapitalo grąža - 2,0 %, o grynojo pelno marža - 1,9 %.

Tačiau kitais 2022 finansiniais metais bendrovės finansiniai rodikliai labai sumažėjo. Visas turtas sumažėjo iki 36 678 eurų, nuosavas kapitalas - iki 36 572 eurų, o įsipareigojimai - iki 106 eurų. Dėl to patirta didelių nuostolių prieš mokesčius - 56 216 eurų, o grynieji nuostoliai - 56 216 eurų. Pardavimo pajamos 2022 m. siekė 95 110 EUR. Deja, finansiniai rodikliai toliau blogėjo: stulbinantis metinis pajamų augimas -45,0 %, nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki -153,70 %, o grynojo pelno marža drastiškai sumažėjo iki -59,10 %.

Pardavimo ir vėlesnių nuostolių sumažėjimą galima paaiškinti įvairiais veiksniais, pavyzdžiui, rinkos prisotinimu, padidėjusia konkurencija arba prastais valdymo sprendimais. Dėl to Bendrovei labai svarbu parengti strategijas, kuriomis būtų siekiama pagerinti jos finansinę padėtį ir užtikrinti ilgalaikį tvarumą. Sutelkdama dėmesį į veiklos efektyvumo didinimą, rinkos buvimą ir išlaidų kontrolę, Bendrovė gali siekti teigiamų finansinių rezultatų ir atsigauti po pastarųjų nesėkmių.