EKOPRODUKTAS, UAB (148356092) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

EKOPRODUKTAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovė turėjo 20 darbuotojų, o jos metinis augimas sudarė 0,0 proc. Per šį laikotarpį vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 3861 euras, t. y. per metus padidėjo 1,1 proc.

Po metų, 2022 m., bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo iki 18, todėl metinis augimas buvo neigiamas ir siekė 10,0 %. Nepaisant to, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis augo gerokai sparčiau ir siekė 4535 eurus, t. y. 17,5 proc. daugiau nei pernai.

2023 m. Bendrovė vėl išlaikė tą patį darbuotojų skaičių - jos darbo jėga išliko stabili - 18. Metinis darbuotojų skaičiaus augimas išliko 0,0 %. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis toliau augo ir pasiekė 5093 eurus, t. y. 12,3 proc. daugiau nei prieš metus.

Kalbant apie darbuotojų skaičių, matome, kad 2021-2022 m. sumažės bendras Bendrovės užimtumas, o 2022-2023 m. - stabili darbo jėga. Tai rodo galimą bendrovės įdarbinimo strategijos pokytį arba darbuotojų valdymo koregavimą per pastaruosius kelerius metus.

Kita vertus, vidutinio darbo užmokesčio tendencijos rodo nuoseklų augimą - per metus jis padidėjo atitinkamai 1,1 %, 17,5 % ir 12,3 %. Tai rodo, kad Bendrovė investuoja į savo darbuotojus ir yra įsipareigojusi užtikrinti konkurencingus atlyginimus, kad išlaikytų stabilią darbo jėgą.

Apibendrinant galima teigti, kad 2021-2022 m. Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo, tačiau vėlesniais metais ji išlaikė stabilią darbo jėgą, o vidutinis darbuotojų darbo užmokestis didėjo. Ši raida rodo, kad Bendrovė stengiasi užtikrinti darbuotojų pasitenkinimą ir konkurencingą atlyginimų struktūrą.