ALFAMA, UAB (148362412) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

ALFAMA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)