Alaunė, UAB (148363471) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Alaunė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovė iš viso turėjo 7 darbuotojus, t. y. per metus padidėjo 0,0 %. Šiuo laikotarpiu vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 926 EUR, t. y. 5,0 % daugiau nei prieš metus.

Iki 2022 m. Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo tik iki 5, o tai rodo, kad darbuotojų augimas per metus gerokai sumažėjo - 28,6 %. Nepaisant šios nesėkmės, tais metais vidutinis darbuotojų darbo užmokestis išaugo iki 1200 EUR, o tai reiškia įspūdingą 29,5 % metinį augimą.

Iki 2023 m. pabaigos Bendrovė parodė atsigavimo požymių - jos darbuotojų skaičius padidėjo iki 6 darbuotojų, o tai reiškia teigiamą 20,0 % metinį augimą. Vidutinis darbo užmokestis taip pat toliau didėjo ir pasiekė naują 1298 EUR aukštumą, o tai reiškia, kad per metus jis padidėjo 8,2 %.

Vertinant bendras 2021-2023 m. laikotarpio darbuotojų tendencijas, matyti, kad Bendrovės darbuotojų skaičius ir mažėjo, ir didėjo. 2021 ir 2023 m. darbuotojų skaičius iš esmės išliko stabilus, tačiau per laikotarpį tarp jų sumažėjo maždaug 14,3 %. Priešingai, per šį laikotarpį vidutinis darbo užmokestis nuolat augo, tai rodo atitinkami metinis darbo užmokesčio augimo rodikliai: 5,0 % (2021 m.), 29,5 % (2022 m.) ir 8,2 % (2023 m.).

Apskritai galima daryti išvadą, kad nors analizuojamu laikotarpiu Bendrovės darbuotojų skaičius svyravo, vidutinis darbo užmokestis nuolat didėjo. Tai rodo, kad didėja kvalifikuotų bendrovės darbuotojų paklausa, o tai ilgainiui gali lemti stabilesnę darbo jėgą.