AUTOMATIKOS SISTEMOS, UAB (148363514) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

AUTOMATIKOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. pabaigoje Bendrovė turėjo 169 darbuotojus, kurių metinis metinis augimas siekė 6,3 %. Jos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 1460 EUR, t. y. 12,2 % didesnis nei praėjusiais metais.

Iki 2022 m. pabaigos Bendrovė toliau augo ir dabar dirba 189 asmenys. Tai reiškia 11,8 proc. metinį augimą. Vidutinis darbo užmokestis siekė 1541 EUR ir per metus padidėjo kukliau - 5,6 %.

Kitais, 2023 m., Bendrovės metinis augimas buvo lėtesnis, tačiau jos darbuotojų skaičius vis tiek padidėjo 5,8 %, todėl bendras darbuotojų skaičius pasiekė 200. Šis augimas išlaikė augimo tendenciją, kuri buvo taikoma nuo praėjusių metų. Vidutinis darbo užmokestis dar labiau išaugo ir siekė 1788 EUR, t. y. 16,1 proc. daugiau nei prieš metus.

Per trejus nagrinėjamus metus Bendrovė nuolat augo tiek pagal darbuotojų skaičių, tiek pagal vidutinį atlyginimą. Metinis metinis darbuotojų augimas svyravo, tačiau išliko teigiamas: nuo 6,3 % 2021 m. iki 11,8 % 2022 m. ir iki 5,8 % 2023 m. Panašiai ir vidutinis darbo užmokestis per šį laikotarpį pastebimai padidėjo: nuo 1460 EUR 2021 m. iki 1788 EUR 2023 m. pabaigoje, o tai rodo, kad metinis augimas svyruoja nuo 12,2 % iki 16,1 %.

Apibendrinant galima teigti, kad nuo 2021 m. Bendrovės darbuotojų ir darbo užmokesčio augimas nuolat buvo teigiamas. Tačiau, palyginti su darbuotojų skaičiumi, jis pradėjo svyruoti, o vidutinis metinis metinis vidutinio darbo užmokesčio augimas per trejus metus išliko didelis - 10 %.