AUTOMATIKOS SISTEMOS, UAB (148363514) įmonės finansai ir skolos

AUTOMATIKOS SISTEMOS ĮMONĖS FINANSAI

mln. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 28.5 20.2 19.7 17.6 12.8
Pelnas prieš apmokestinimą 0.8 0.9 0.9 0.6 0.3
Grynasis pelnas 0.7 0.7 0.8 0.5 0.2
Nuosavas kapitalas 5.7 5.0 4.3 3.6 3.2
Įsipareigojimai 5.4 4.6 3.0 3.3 2.5
Ilgalaikis turtas 2.1 1.8 0.9 0.9 0.5
Trumpalaikis turtas 8.6 7.0 6.4 6.1 5.1
Turtas viso 10.7 8.8 7.4 7.0 5.6
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +41.2% +2.2% +12.1% +37.7% +12.7%
ROA 6.4% 8.1% 10.7% 7.3% 4.4%
ROE 12.1% 14.3% 18.2% 14.2% 7.7%
Pelno marža 2.4% 3.6% 4.0% 2.9% 1.9%
EBT% 2.9% 4.2% 4.8% 3.3% 2.2%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.9 0.9 0.7 0.9 0.8
Pajamos darbuotojui 161,007 126,716 124,121 120,875 106,332

AUTOMATIKOS SISTEMOS SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 2,021,777 2,668,855 542,499
Soc. draudimo įmokos 742,409 928,174 167,467
Pardavimo pajamos

AUTOMATIKOS SISTEMOS SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
Bendrovė paskelbė trejų iš eilės metų finansinius duomenis: 2020, 2021 ir 2022 m. Per šį laikotarpį bendrovės pardavimo pajamos nuolat augo - nuo 19,7 mln. eurų 2020 m. iki 28,5 mln. eurų 2022 m.

2020 m. Bendrovės bendras turtas buvo 73,7 mln. eurų, nuosavas kapitalas - 43 mln. eurų, o įsipareigojimai - 30,2 mln. eurų. Tų metų pelnas prieš mokesčius buvo 945 tūkst. eurų, o grynasis pelnas - 785 tūkst. eurų. Tų metų nuosavo kapitalo grąža buvo 18,20 %, o grynojo pelno marža - 4 %.

2021 m. visas turtas padidėjo iki 88,4 mln. eurų, nuosavas kapitalas - iki 50,2 mln. eurų, o įsipareigojimai - iki 46,2 mln. eurų. Tais metais pelnas prieš mokesčius buvo 852 tūkst. eurų, o grynasis pelnas - 718 tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo grąža 2021 m. buvo 14,3 %, o grynojo pelno marža - 3,6 %.

Iki 2022 m. visas Bendrovės turtas padidėjo iki 107,2 mln. eurų, nuosavas kapitalas - iki 57,1 mln. eurų, o įsipareigojimai - iki 54,2 mln. eurų. Tų metų pelnas prieš mokesčius buvo 822 tūkst. eurų, o grynasis pelnas - 690 tūkst. eurų. 2022 m. nuosavo kapitalo grąža buvo 12,1 %, o grynojo pelno marža - 2,4 %.

Duomenys taip pat rodo, kad Bendrovės pajamos per metus augo. 2020 m. pajamos augo 12,1 %, 2021 m. - kukliau - 2,2 %, tačiau 2021-2022 m. pajamos gerokai padidėjo - 41,2 %.