TEKSLINA, UAB (148364954) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

TEKSLINA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 10 darbuotojų, t. y. 0 % daugiau nei prieš metus, palyginti su praėjusiais metais. Šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 1 082 EUR, t. y. per metus padidėjo 24 %, palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės užimtumo rodiklis sumažėjo iki 8 darbuotojų, o per metus jis sumažėjo 20 %. Tačiau vidutinis darbo užmokestis šį kartą per metus reikšmingai nepadidėjo - tik 2,3 %.

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius dar labiau sumažėjo - iki 7 darbuotojų, t. y. per metus sumažėjo 12,5 %. Bendrovei pavyko ne tik sumažinti darbuotojų skaičių, bet ir pagerinti ne tik verslo efektyvumą, bet ir finansinę padėtį, nes, palyginti su praėjusiais metais, vidutinis darbo užmokestis padidėjo 15,7 %.

Apibendrinant galima teigti, kad per dvejus metus Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo. Tačiau kartu didėjo ir vidutinis darbuotojams mokamas darbo užmokestis, o tai rodo, kad įmonė kompensuoja mažiau darbuotojų, o jos darbo užmokestis yra didesnis. Metiniai darbuotojų skaičiaus pokyčiai rodo stabilų, bet mažėjantį darbuotojų lygį, tačiau, priešingai, vidutinio darbo užmokesčio šuolis rodo, kad bendrovė įsipareigoja pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Ši tendencija patvirtina bendrovės strategiją sutelkti dėmesį į kokybę, o ne į darbuotojų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad į šias tendencijas reikėtų atsižvelgti kartu su kitais svarbiais kintančios ekonomikos ir pramonės veiksniais, kad būtų galima jas visapusiškai suprasti.