Z. Tolvaišienės įmonė, IĮ (148385215) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Z. Tolvaišienės įmonė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovė turėjo 7 darbuotojus, kurių vidutinis darbo užmokestis siekė 642 EUR, t. y. per metus padidėjo 16,5 %. 2022 m. pabaigoje darbuotojų skaičius išliko toks pat - 7 darbuotojai, tačiau vidutinis darbo užmokestis padidėjo iki 733 eurų, t. y. per metus padidėjo 14,2 proc. Vertinant 2023 m. pabaigos duomenis, matyti, kad Bendrovė išlaikė stabilų 7 darbuotojų skaičių ir gerokai šoktelėjo vidutinis 1022 EUR darbo užmokestis, t. y. 39,3 % metinis vidutinio darbo užmokesčio augimas.

Kalbant apie darbuotojų aspektą, galima pastebėti, kad kiekvienai nurodytai datai Bendrovės darbuotojų skaičius buvo nuosekliai 7, o tai rodo, kad per stebimą laikotarpį per metus nebuvo nei augimo, nei darbuotojų mažėjimo, todėl per metus jie stabiliai augo 0,0 %.

Sutelkdami dėmesį į vidutinio darbo užmokesčio pokyčius, galime daryti aiškią tendenciją - per trejus metus (nuo 2021 m. iki 2023 m.) vidutinis darbo užmokestis padidės nuo 16,5 % iki 39,3 %. Tokį staigų darbo užmokesčio padidėjimą gali lemti įvairūs veiksniai, galėję turėti įtakos Bendrovės darbo užmokesčio struktūrai šiuo laikotarpiu. Tokie veiksniai kaip konkrečių įgūdžių turinčių darbuotojų paklausa, padidėjusi konkurencija darbo rinkoje ar vidaus politikos pokyčiai galėjo lemti tokį didelį vidutinio darbo užmokesčio augimą per visus metus.

Apibendrinant galima teigti, kad 2021-2023 m. Bendrovė išlaikė stabilią 7 darbuotojų darbo jėgą. 2021 m. vidutinis darbo užmokestis nuosekliai ir reikšmingai didėjo: 2021 m. jis padidėjo 16,5 %, 2022 m. - 14,2 %, o 2023 m. - įspūdingai šoktelėjo 39,3 %. Šį darbuotojų kompensavimo augimą greičiausiai lėmė įvairūs darbo rinkos ir vidaus veiksniai, kuriuos reikia toliau analizuoti, kad būtų galima visapusiškai suprasti jų įtaką Bendrovės darbo užmokesčio struktūrai.