SPALVŲ SPEKTRAS, UAB (148395095) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

SPALVŲ SPEKTRAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per trejus metus, nuo 2021 iki 2023 m., bendrovės darbuotojų ir atlyginimų tendencijos išliko gana stabilios, kalbant apie darbuotojų skaičių, o jų skaičius nuolat siekė penkis. Tačiau vidutinis darbo užmokestis smarkiai svyravo.

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais Bendrovės vidutinis darbo užmokestis vienam darbuotojui buvo 818 EUR, t. y. 10,5 % didesnis nei praėjusiais metais.

Tačiau 2022 m. darbo užmokesčio tendencija smarkiai pasikeitė. Iki 2022 m. gruodžio 31 d., nepaisant to, kad darbuotojų skaičius nepasikeitė, vidutinis Bendrovės darbo užmokestis gerokai sumažėjo - iki 591 EUR, t. y. 27,7 %.

2023 m. nebuvo nei darbuotojų skaičiaus, nei atlyginimų tendencijų pokyčių. Iki metų pabaigos, 2023 m. gruodžio 31 d., bendrovės vidutiniai darbuotojų atlyginimai dar sumažėjo 15,7 proc. ir siekė 499 eurus.

Apibendrinant galima teigti, kad per trejus metus Bendrovė išlaikė pastovų darbuotojų dydį. Tačiau vidutinis jos darbuotojų darbo užmokestis per šį laikotarpį išaugo, o vėliau du kartus iš eilės sumažėjo. Įmonės vadovybė gali norėti apsvarstyti galimybę ištirti šios neįprastos ir svyruojančios atlyginimų tendencijos priežastis ir parengti strategijas šiai situacijai spręsti.