SPALVŲ SPEKTRAS, UAB (148395095) įmonės finansai ir skolos

SPALVŲ SPEKTRAS ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 124 151 134 159 117
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 1 0 0 21 1
Nuosavas kapitalas 51 50 60 61 40
Įsipareigojimai 25 23 19 11 13
Ilgalaikis turtas 31 26 21 8 11
Trumpalaikis turtas 44 47 58 64 42
Turtas viso 75 74 79 71 52
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -17.8% +12.5% -15.5% +35.6% -11.5%
ROA 0.8% 0.2% -0.3% 28.9% 1.6%
ROE 1.1% 0.4% -0.4% 34.1% 2.1%
Pelno marža 0.5% 0.1% -0.2% 13.0% 0.7%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
Pajamos darbuotojui 24,825 30,191 26,847 31,777 23,437

SPALVŲ SPEKTRAS SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 12,856 10,569 2,253
Soc. draudimo įmokos 9,274 8,635 1,754
Pardavimo pajamos

SPALVŲ SPEKTRAS SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2023-10-25 2023-11-09 16 2.21 Ne
2023-08-17 2023-08-20 4 1038.57 Ne
2023-07-18 2023-07-19 2 800.00 Ne
2023-04-25 2023-05-17 23 2.94 Ne
2023-03-22 2023-03-26 5 500.00 Ne
2023-03-16 2023-03-21 6 1041.64 Ne
2023-01-20 2023-02-14 26 0.28 Ne
2022-10-28 2022-11-09 13 0.85 Ne
2022-07-25 2022-09-11 49 0.59 Ne
2020-10-16 2020-10-18 3 863.54 Ne
2019-10-22 2020-04-13 175 0.30 Ne
2019-08-21 2019-08-28 8 248.71 Ne
2019-08-19 2019-08-20 2 498.71 Ne
2019-02-01 2019-06-11 131 0.03 Ne
2018-11-16 2018-11-19 4 498.51 Ne
2018-10-16 2018-10-16 1 1014.35 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
Pateiktuose finansiniuose duomenyse galime analizuoti bendrovės trejų metų - 2020, 2021 ir 2022 m. - veiklos rezultatus. Pateikiama informacija apima balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas, taip pat įvairius finansinius rodiklius.

2020 m. Bendrovės bendra turto vertė siekė 79 011 EUR, nuosavas kapitalas - 60 285 EUR, o įsipareigojimai - 19 176 EUR. Per šį laikotarpį bendrovė patyrė 261 EUR grynųjų nuostolių, o pardavimo pajamos siekė 134 237 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, pajamų augimas, palyginti su praėjusiais metais, buvo -15,5 %, o nuosavo kapitalo grąža - -0,4 %.

Kitais 2021 m. bendrovės padėtis pagerėjo. Visas turtas šiek tiek sumažėjo iki 73 598 eurų, tačiau nuosavas kapitalas padidėjo iki 50 463 eurų, o įsipareigojimai dar labiau sumažėjo iki 23 457 eurų. Dėl to grynosios pajamos buvo teigiamos - 178 eurai, o pardavimo pajamos padidėjo iki 150 955 eurų. Finansiniai rodikliai parodė, kad nuosavo kapitalo grąža gerokai padidėjo - 0,4 proc. Be to, palyginti su praėjusiais metais, pajamos padidėjo 12,5 %.

Nors 2022 m. Bendrovės turtas siekė 75 238 EUR, o nuosavas kapitalas išliko nepakitęs - 51 041 EUR, įsipareigojimai šiek tiek padidėjo - iki 24 668 EUR. Nepaisant šio pokyčio, bendrovė pranešė apie didesnį grynąjį pelną - 578 EUR, o pardavimo pajamos sumažėjo iki 124 126 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, bendrovės pajamų augimas (-17,8 %), tačiau nuosavo kapitalo grąža gerokai padidėjo - iki 1,1 %.

Apskritai, bendrovės finansiniai rezultatai per šiuos trejus metus rodo tam tikrą pardavimo pajamų ir finansinių rodiklių nepastovumą. Tačiau akivaizdu, kad 2020-2021 m. bendrovė pagerino padėtį. Nors 2022 m. pardavimo pajamos sumažėjo, nuosavo kapitalo grąža vis dar didėjo.