SIDABRINĖ TAURĖ, UAB (148396763) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

SIDABRINĖ TAURĖ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Šioje apžvalgoje, remdamiesi pateiktais 2021 m. gruodžio 31 d., 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių laikotarpių duomenimis, aptarsime konkrečios įmonės darbuotojų ir atlyginimų tendencijas.

2021 m. pabaigoje įmonė turėjo 57 darbuotojus, t. y. per metus padidėjo -1,7 %. Tai rodo, kad per šį laikotarpį sumažėjo darbuotojų skaičius. Šiuo laikotarpiu vidutinis darbo užmokestis buvo 713 eurų, t. y. metinis metinis augimas siekė 4,9 %. Tai reiškia, kad įmonės bendras atlyginimų lygis padidėjo.

2022 m. pabaigoje bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo iki 52, o tai reiškia, kad bendras metinis augimas siekė -8,8 %. Šis nuolatinis darbuotojų skaičiaus mažėjimas rodo mažėjančią darbo jėgą. Tuo tarpu vidutinis darbo užmokestis padidėjo iki 840 eurų, o tai rodo, kad per metus jis gerokai padidėjo - 17,9 %. Šis didelis pajamų augimas rodo, kad likusiems darbuotojams buvo skiriama didesnė kompensacija.

Galiausiai, 2023 m. gruodžio mėn. pasibaigusiu laikotarpiu darbuotojų skaičius išliko stabilus - 52, o tai reiškia, kad per metus jis padidėjo 0,0 %. Tai, kad šiuo laikotarpiu nebuvo augimo ar nuosmukio, rodo, kad bendrovės darbo jėga pasiekė stabilią būklę. Tuo pat metu vidutinis darbo užmokestis išaugo iki 960 eurų, t. y. 14,2 proc. daugiau nei prieš metus. Šis nuolatinis darbo užmokesčio didėjimas rodo, kad bendrovės darbuotojai greičiausiai pamatys tolesnį atlyginimų gerėjimą.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog per trejus metus sumažėjo įmonės darbuotojų skaičius, o tuo pat metu gerokai padidėjo vidutinis darbo užmokestis. Ši pažanga gali reikšti strateginių sprendimų priėmimo procesą, galbūt sutelkiant dėmesį į mažesnę, geresnės kokybės darbo jėgą ir didesnius kompensacijų paketus.