SETURAS, UAB (148400927) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

SETURAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)