AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS, VšĮ (148418882) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. pabaigoje Bendrovė turėjo 21 darbuotoją, o jos vidutinis darbo užmokestis siekė 2376 EUR. Iki 2022 m. pabaigos Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis gerokai padidėjo: darbuotojų skaičius išaugo 5,0 % ir pasiekė 26, o vidutinis darbo užmokestis padidėjo 101,6 % - iki 2541 EUR. 2023 m., nors darbuotojų skaičius išliko nepakitęs, vidutinis darbo užmokestis sumažėjo 34,6 % - iki 1661 EUR.

Per pastaruosius kelerius metus Bendrovės užimtumo lygis ir atlyginimai labai išaugo. 2021-2022 m. darbuotojų skaičius padidėjo 23,8 %, o tai rodo sveiką plėtrą. Per tą patį laikotarpį gerokai padidėjo vidutinis darbo užmokestis - 7,0 % per metus. Šie rodikliai rodo gerus Bendrovės finansinius rezultatus ir gebėjimą pritraukti ir išlaikyti talentus.

Tačiau padėtis pasikeitė 2023 m. pabaigoje. Nors darbuotojų skaičius išliko stabilus, vidutinis darbo užmokestis smarkiai sumažėjo - 34,6 %. Šis sumažėjimas gali reikšti galimą Bendrovės strategijos pokytį arba nepalankią ekonominę aplinką, kuri turėjo įtakos jos darbo užmokesčio struktūrai.

Apskritai per šį pateiktą laikotarpį 2022 m. Bendrovės užimtumas ir atlyginimai labai išaugo. Tačiau verta stebėti staigų vidutinio darbo užmokesčio sumažėjimą 2023 m. pabaigoje, o tai gali reikšti galimą trumpalaikį ar ilgalaikį poveikį bendram darbuotojų pasitenkinimui ir bendrovės, kaip darbdavio, patrauklumui. Šie duomenys iliustruoja dabartinės darbo rinkos dinamiką ir jos įtaką atlyginimams bei užimtumui. Įmonėms reikia toliau pritaikyti ir valdyti turimus išteklius, kad išlaikytų sveiką darbo jėgą nuolat besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje.