Panevėžio stevija, UAB (148502864) įmonės finansai ir skolos

Panevėžio stevija ĮMONĖS FINANSAI

EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 0 0 0 0 0
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 0 0 0 0 0
Nuosavas kapitalas 317,323 317,323 317,323 317,323 317,323
Įsipareigojimai 0 0 0 0 0
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 317,323 317,323 317,323 317,323 317,323
Turtas viso 317,323 317,323 317,323 317,323 317,323
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y - - - - -
ROA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pelno marža - - - - -
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - - - - -
Pajamos darbuotojui - - - - -

Panevėžio stevija SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Pardavimo pajamos

Panevėžio stevija SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
Per pastaruosius dvejus metus bendrovė pateikė savo finansinius duomenis, kurie leidžia suprasti jos ekonominę padėtį. 2021 m. Bendrovė turėjo balansą, kurio bendra turto vertė buvo 317 323 EUR ir kurį visiškai padengė nuosavas kapitalas be jokių įsipareigojimų (0 EUR). Per tą patį laikotarpį nebuvo užregistruota pardavimo pajamų (0 EUR) ir grynojo pelno (0 EUR), todėl nuosavo kapitalo grąža sudarė 0,00 %.

Kitais, 2022 m., Bendrovė išlaikė nuoseklią finansinę struktūrą. Balanse nurodytos vienodos viso turto (317 323), nuosavo kapitalo (317 323) ir nulinių neįvykdytų įsipareigojimų vertės (0 EUR). Panašiai kaip ir praėjusiais metais, 2022 finansiniais metais nebuvo gauta nei pardavimo pajamų (0 EUR), nei pelno, gauto atėmus išlaidas (grynasis pelnas - 0 EUR). Todėl nuosavo kapitalo grąžos procentinė dalis išliko nepakitusi nuo 2021 m. ir sudarė 0,00 %, skaičiuojant pagal pateiktus rodiklius.

Apibendrinant galima teigti, kad per šiuos dvejus finansinius metus iš eilės Bendrovės finansiniai rezultatai buvo stabilūs, tačiau minimalūs. Nors ji sugebėjo išlaikyti teisingą kapitalo poziciją be įsiskolinimo, remiantis pateiktais finansiniais rezultatais, didelį augimą ar pajamas vis dar galima tobulinti.