Žalioji zona, UAB (148507644) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Žalioji zona DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per pastaruosius trejus metus Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio tendencijos svyravo. 2021 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 6 darbuotojai, t. y. 20,0 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Vidutinis šių darbuotojų atlyginimas buvo 606 eurai, o jų metinis augimas - 21,7 proc.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d., palyginti su ankstesniais metais, bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo 16,7 proc. iki 5. Nors bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo, vidutinis darbo užmokestis išaugo 14,5 proc. ir pasiekė 694 eurus vienam darbuotojui.

2023 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius išliko stabilus - iš viso 5 darbuotojai, t. y. 0,0 proc. metinis augimas. Įdomu tai, kad, nepaisant personalo dydžio sąstingio, vidutinis bendrovės darbo užmokestis ir toliau didėjo - 3,2 proc. iki 715 eurų.

Apskritai galima teigti, kad bendrovės darbuotojų skaičiaus augimo tendencijos yra nepastovios, o darbo užmokestis nuolat didėjo teigiama linkme. Kaip toks, šie darbuotojai ir darbo užmokesčio tendencijos atspindi sudėtingą dinamiką įmonėje, potencialiai dėl vidaus veiksnių ir išorinių ekonominių aplinkybių derinys.