Gimbulė, UAB (148531944) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Gimbulė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)