Gimbulė, UAB (148531944) įmonės finansai ir skolos

Gimbulė ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 25.1 23.1 35.0 49.8 49.9
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 2.8 -12.1 2.7 -3.4 3.4
Nuosavas kapitalas 23.3 20.5 32.6 29.9 33.3
Įsipareigojimai 26.9 27.2 35.0 37.5 36.9
Ilgalaikis turtas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trumpalaikis turtas 50.1 47.7 67.6 67.4 70.2
Turtas viso 50.1 47.7 67.6 67.4 70.2
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +8.4% -33.9% -29.7% -0.2% -7.2%
ROA 5.5% -25.4% 4.0% -5.1% 4.8%
ROE 11.9% -59.1% 8.3% -11.5% 10.2%
Pelno marža 11.0% -52.4% 7.8% -6.9% 6.8%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
Pajamos darbuotojui 7,518 3,852 5,750 7,111 7,039

Gimbulė SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 914 804 59
Pardavimo pajamos

Gimbulė SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2021-11-08 2021-12-14 37 0.18 Ne
2019-04-29 2019-05-15 17 0.26 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 finansiniais metais įmonė iš viso pasiekė 67 637 EUR turto, nuosavas kapitalas sudarė 32 603 EUR, o įsipareigojimai - 35 034 EUR. Tų metų grynasis pelnas buvo 2 714 EUR, o pardavimo pajamos siekė 34 981 EUR. 2020 m. finansiniai rodikliai: -29,7 proc. sumažėjęs pajamų augimas per metus ir 8,30 proc. nuosavo kapitalo grąža.

2021 m. turtas sumažėjo iki 47 723 EUR, nuosavas kapitalas sudarė 20 488 EUR, o įsipareigojimai - 27 235 EUR. Grynasis pelnas sumažėjo iki -12 115 EUR, o pardavimo pajamos finansiniais metais sumažėjo iki 23 110 EUR. Pajamų augimas per metus taip pat sumažėjo -33,9 %, o nuosavo kapitalo grąža gerokai sumažėjo -59,10 %.

2022 finansiniais metais turtas viršijo 50 000 EUR, iš viso 50 149 EUR, nuosavas kapitalas sudarė 23 253 EUR, o įsipareigojimai - 26 896 EUR. Grynasis pelnas padidėjo iki 2 766 EUR, o pardavimo pajamos - iki 25 061 EUR. Bendrovės pajamos per metus padidėjo 8,4 %, o nuosavo kapitalo grąža siekė 11,9 %.

Per šį trejų metų laikotarpį, nepaisant 2021 m. sumažėjusių pardavimo pajamų, bendrovė nuolat didino nuosavo kapitalo grąžą. Pardavimo pajamų padidėjimas 2020-2022 m. yra teigiamas ženklas būsimiems veiklos rezultatams. Tačiau 2021 m. grynasis pelnas buvo neigiamas, o tai gali reikšti, kad tais metais kilo veiklos sunkumų. Nuolatinė finansinių rodiklių stebėsena ir, jei reikia, taisomųjų priemonių įgyvendinimas bus labai svarbūs tolesniam bendrovės augimui ir sėkmei.