Mariaus Janušo įmonė, IĮ (153038561) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Mariaus Janušo įmonė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Šioje apžvalgoje aptarsime konkrečios bendrovės darbuotojo ir atlyginimų tendencijas. Pateiktuose duomenyse pateikiama 2021, 2022 ir 2023 m. Bendrovės informacija, kuri kiekvienais metais baigiasi gruodžio 31 d.

2021 m. pabaigoje Bendrovė išlaikė nuolatinį darbuotojų skaičių, t. y. penkis. Tai rodo, kad per metus jų darbo jėga labai nepadidėjo arba nepadidėjo. Pateiktas vidutinis darbo užmokestis yra 600 EUR, o teigiamas metinis augimas - 12,1 %.

Kitais, 2022 m., dalyvaus tiek pat darbuotojų. Vidutinis darbo užmokestis šiek tiek padidėjo ir siekė 674 EUR, t. y. pagerėjo atlyginimai. Metinis vidutinio darbo užmokesčio augimo tempas yra 12,5 %, o ankstesniais metais pastebėta didėjimo tendencija.

Kitais, 2023 m., Bendrovė išlaiko nuoseklų savo darbuotojų skaičių, o penki darbuotojai vis dar dirba. Šiais metais vidutinis darbo užmokestis vėl gerokai padidėjo ir siekė 777 EUR vienam darbuotojui. Tai reiškia tolesnę pažangą didinant atlyginimus. Metinis vidutinio darbo užmokesčio augimo tempas yra 15,2 %, o tai rodo, kad kiekvienais metais darbuotojų atlyginimai nuolat sparčiai didėja.

Apibendrinant galima teigti, kad per nagrinėjamą laikotarpį Bendrovė nepatyrė darbuotojų skaičiaus pokyčių. Vidutinis darbo užmokestis nuosekliai didėjo nuo 600 EUR 2021 m. iki 777 EUR 2023 m., o tai rodo stiprią teigiamą atlyginimų didėjimo tendenciją. Šis didelis vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas yra metinis augimo tempas, kuris svyruoja nuo 12,1 % iki 15,2 %. Ši informacija rodo, kad Bendrovės finansinė būklė yra gera, o tai leidžia palaipsniui gerinti ir didinti darbuotojų atlyginimus.