Anykštos redakcija, UAB (154129124) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Anykštos redakcija DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovė turėjo 11 darbuotojų, kurie per metus išaugo -8,3 proc. Tais pačiais metais vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 109 eurai, t. y. 5,9 proc. daugiau nei prieš metus.

Kitais metais, 2022 m., bendrovės darbo jėga dar labiau sumažėjo - iki 10 darbuotojų, t. y. per metus sumažėjo 9,1 %. Nepaisant nedidelių darbo jėgos rodiklių, Bendrovės vidutinis darbo užmokestis gerokai padidėjo. Jie išaugo 29,2 proc. ir pasiekė 1433 eurus vienam darbuotojui.

2023 m. Bendrovės darbuotojų skaičius toliau mažėjo. Iš viso buvo 9 darbuotojai, t. y. per metus sumažėjo 10,0 %. Tačiau vidutinis darbo užmokestis taip pat šiek tiek sumažėjo - 10,2 % ir vienam darbuotojui siekė 1286 EUR.

Bendra Bendrovės tendencija per šiuos metus rodo, kad sumažėjo darbuotojų skaičius ir padidėjo vidutiniai atlyginimai. Nepaisant sumažėjusios darbo jėgos, vadovybė ir toliau griežtai orientavosi į darbuotojų kompensavimą. Tai rodo galimą strategiją pritraukti ir išlaikyti geresnės kokybės talentus. Tačiau Bendrovės ateities užimtumo perspektyvos išliks jautrios ekonominiams veiksniams ir rinkos sąlygoms.

Kadangi Bendrovė ir toliau keičia dabartinę verslo aplinką, kurioje dirba mažiau komandos narių, tačiau didėja atlyginimai, metinės mažesnės darbo jėgos tendencijos kartu su didėjančiu vidutiniu atlyginimu gali reikšti tyčinę gamybos strategiją arba didelių darbo sąnaudų atspindėjimą. Atidžiai stebėkite galimas ekonomines ir vidaus strategijas, kurios gali paskatinti šią tendenciją.

Apibendrinant galima teigti, kad Bendrovės metinis darbuotojų skaičius sumažėjo, o tuo pat metu padidėjo ir vidutinis darbo užmokestis. Šios tendencijos rodo, kad daugiausia dėmesio skiriama aukštos kokybės talentams išlaikyti ir strateginiam požiūriui, kuriuo siekiama didinti darbuotojų kompensavimą, nepaisant mažėjančios darbo jėgos.