Sodžius, ŽŪB (154152856) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė Sodžius DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Šioje apžvalgoje aptarsime hipotetinės bendrovės 2021-2023 m. darbuotojų ir atlyginimų tendencijas. Remiantis pateiktais duomenimis, galime pastebėti šiuos pokyčius:.

2021 m. gruodžio 31 d. (pirmasis duomenų rinkinys) Bendrovė iš viso turėjo 6 darbuotojus. Palyginti su praėjusiais metais, tai reiškia, kad darbuotojų skaičius padidėjo 20,0 %. Tuo metu Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 1240 EUR per mėnesį. Šis darbo užmokesčio lygis taip pat per metus išaugo 15,5 %.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. (antrasis duomenų rinkinys) darbuotojų skaičius išliko stabilus - 6. Priešingai nei praėjusiais metais, bendrovė nepatyrė jokio metinio augimo. Tačiau Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gerokai padidėjo ir siekė 1550 eurų per mėnesį. Vidutinis metinis darbo užmokestis įspūdingai augo 25,0 %.

Galiausiai, 2023 m. gruodžio 31 d. (trečiasis duomenų rinkinys) darbuotojų skaičius išliko nepakitęs - 6, o metinis augimo tempas buvo lygus nuliui. Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis vėl padidėjo, šį kartą iki 1600 eurų per mėnesį, o metinis augimo tempas siekė tik 3,3 %.

Analizuodami šias darbuotojų ir jų darbo užmokesčio augimo tendencijas, galime teigti, kad per trejus metus Bendrovės vidutinis darbuotojų darbo užmokestis gerokai padidėjo. Tačiau darbuotojų skaičius išliko stabilus, o metinis augimo tempas šiek tiek svyravo.

Kalbant apie ateitį, atrodo, kad pagrindinis dėmesys gali būti skiriamas darbo jėgos dydžio išlaikymui, kartu toliau didinant vidutinį darbuotojų darbo užmokestį. Nuo 2021 m. iki 2023 m. vidutinis darbo užmokesčio augimo tempas sumažėjo. Tačiau vidutinis darbo užmokestis vis dar augo, o tai rodo, kad Bendrovė gali siekti tvarios ir nuolatinės pažangos, o ne spartaus augimo.