Sodžius, ŽŪB (154152856) įmonės finansai ir skolos

Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė Sodžius ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 704 471 696 360 319
Pelnas prieš apmokestinimą 56 -47 176 37
Grynasis pelnas 56 -47 176 37 99
Nuosavas kapitalas 1,380 1,075 1,150 993 888
Įsipareigojimai 405 354 416 178 144
Ilgalaikis turtas 873 867 1,067 720 642
Trumpalaikis turtas 912 562 499 452 391
Turtas viso 1,785 1,429 1,567 1,171 1,033
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +49.6% -32.4% +93.2% +13.0% +3.6%
ROA 3.1% -3.3% 11.2% 3.1% 9.6%
ROE 4.0% -4.4% 15.3% 3.7% 11.2%
Pelno marža 7.9% -10.0% 25.3% 10.1% 31.2%
EBT% 7.9% -10.0% 25.3% 10.1% -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2
Pajamos darbuotojui 117,348 81,861 134,689 53,367 43,962

Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė Sodžius SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 78,753 38,153 1,368
Soc. draudimo įmokos 24,733 27,093 4,324
Pardavimo pajamos

Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė Sodžius SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-02-21 2024-02-26 6 171.53 Ne
2024-02-19 2024-02-20 2 159.08 Ne
2022-01-28 2022-02-24 28 3.10 Ne
2021-11-16 2021-11-21 6 1479.11 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovė pasiekė didelį finansinį augimą, kurį patvirtina jos balansas, rodantis, kad bendra turto vertė yra 1 566 516 EUR, nuosavas kapitalas - 1 150 083 EUR, o įsipareigojimai - 416 433 EUR. Pelno (nuostolių) ataskaita atskleidė įspūdingą 176 147 EUR pelną, 147 EUR grynąjį pelną ir 695 898 EUR pardavimo pajamas.

Tačiau kitais, 2021 m., bendrovė susidūrė su tam tikrais sunkumais, kurie atsispindėjo finansinėse ataskaitose. Turtas sumažėjo iki 1 428 834 eurų, o nuosavas kapitalas išliko didelis - 1 074 717 eurų. Tačiau įmonės įsipareigojimai padidėjo iki 354 117 eurų. Nepaisant to, pardavimo pajamos vis tiek siekė 470 700 eurų. Tačiau pelningumas sumažėjo: pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo iki -47 081 euro, todėl grynasis pelnas buvo neigiamas ir sudarė -47 081 eurą. Finansiniai rodikliai taip pat parodė, kad pajamos per metus padidėjo -32,4 %, o nuosavo kapitalo grąža -32,4 %.

Padėtis pagerėjo 2022 m., kai bendrovė atgavo pagreitį. Balansuose nurodyta, kad turtas padidėjo iki 1 785 173 eurų, nuosavas kapitalas - iki 1 380 463 eurų, o įsipareigojimai šiek tiek padidėjo iki 404 710 eurų. Pelno (nuostolių) ataskaitose užfiksuotas 55 531 euro pelnas ir atitinkamas 55 531 euro grynasis pelnas. Pardavimo pajamos taip pat toliau augo ir pasiekė 704 086 eurus. Finansiniai rodikliai rodo, kad įmonės pajamos per metus gerokai išaugo - 49,6 %, nuosavo kapitalo grąža - 7,9 %. Apibendrinant galima teigti, kad nors per šiuos trejus metus Bendrovės finansinė padėtis svyravo, apskritai ji išlaikė stabilią padėtį ir toliau demonstruoja atsparumą bei augimo potencialą.