Viltis, ŽŪB (154153381) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Žemės ūkio bendrovė Viltis DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)