A. Gansiniausko maitinimo įmonė, IĮ (154181893) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

A. Gansiniausko maitinimo įmonė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovė turėjo 5 darbuotojų, o jos darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo -28,6 %. Šį darbuotojų skaičiaus sumažėjimą lydėjo vidutinio darbo užmokesčio sumažėjimas - iki 598 eurų, palyginti su praėjusiais metais, t. y. -7,5 proc.

2022 m. gerokai padidėjo darbuotojų skaičius - iki 9 darbuotojų, kurie per metus padidėjo 80 %. Tačiau vidutinis darbo užmokestis padidėjo tik nežymiai - sumažėjo -1,2 %, arba 8 EUR, iki 591 EUR.

Priešingai, 2023 m. pabaigoje Bendrovės darbuotojų skaičius šiek tiek sumažėjo - 8 darbuotojai, t. y. 11,1 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Nepaisant šio nedidelio darbuotojų skaičiaus sumažėjimo, Bendrovės vidutinis darbo užmokestis gerokai padidėjo. Vidutinis darbo užmokestis padidėjo 42,3 proc. iki 841 euro.

Analizuojant šiuos bendrus duomenis, atrodo, kad Bendrovė įgyvendina ir darbuotojų mažinimą, ir atlyginimų koregavimą. Santykinis darbo jėgos mažėjimo stabilumas per trejus metus gali reikšti, kad Bendrovė stengiasi rasti pusiausvyrą tarp darbuotojų skaičiaus ir planavimo. Tačiau nuolat didėjančios darbo užmokesčio sąnaudos gali reikšti, kad Bendrovė daugiau investuoja į darbuotojų atlyginimus, siekdama išlaikyti pasitenkinimą darbu arba ruošdamasi tolesniam augimui.

Apibendrinant galima teigti, kad 2021-2022 m. Bendrovės darbuotojų skaičius didėja, tačiau 2023 m. sumažėja. Tai rodo, kad gali būti nuosekliai mažinamas darbuotojų skaičius, siekiant sumažinti sąnaudas ir pakeisti darbuotojų reikalavimus. Kalbant apie atlyginimus, per trejus metus vidutinis darbo užmokestis nuolat didėjo, o tai rodo, kad bendrovė daugiausia dėmesio skiria investicijoms į darbuotojus.

2023 m. vidutiniai atlyginimai smarkiai išaugo, o tai rodo, kad įdarbinimo arba atlyginimų strategija pasikeitė ir pavyko išlaikyti arba pritraukti talentus. Tai gali būti strategiškai svarbu, kad būtų galima susidoroti su galimai didėjančia konkurencija arba sudėtingais būsimais projektais, kuriems reikia didesnio profesinio indėlio. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kuklesnis atlyginimų didėjimas 2022 m. gali reikšti atsargų arba pamatuotą požiūrį į darbo užmokesčio išlaidas.

Remiantis šiais duomenimis galima daryti išvadą, kad Bendrovės personalo politika gali būti pagrįsta pusiausvyros tarp personalo sąnaudų efektyvumo ir pasitenkinimo darbuotoju išlaikymu. Tikėtina, kad ateinančiais metais išryškės, ar Bendrovė ir toliau diskutuos apie darbuotojų mažinimą ir darbo užmokesčio didinimą, ar nustatys strategiją, kaip labiau priartėti prie vienos ar kitos strategijos.