Jonavos odontologijos centras, UAB (156706133) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Jonavos odontologijos centras DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovėje dirbo 11 darbuotojų, o jos metinis augimas siekė 10,0 %. 2021 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 1 082 EUR, t. y. 19,5 % didesnis nei per metus.

Iki 2022 m. Bendrovė išlaikė 11 darbuotojų skaičių ir patyrė 0,0 proc. metinį augimą. Tačiau vidutinis darbo užmokestis šiek tiek sumažėjo ir per metus padidėjo -1,3 %, todėl vidutinis darbo užmokestis siekė 1 068 EUR.

Iki 2023 m. pabaigos Bendrovės darbuotojų skaičius padidėjo dar labiau - 18,2 proc. per metus. Dėl to iš viso bendrovėje dirbo 13 darbuotojų. Be šio darbuotojų skaičiaus padidėjimo, Bendrovės vidutinis darbo užmokestis gerokai padidėjo - per metus jis padidėjo 73,1 proc. ir pasiekė 1 849 EUR vidutinį darbo užmokestį.

Apibendrinant galima teigti, kad 2021-2023 m. Bendrovės bendras darbuotojų skaičius padidėjo: 2022 m. šiek tiek sumažėjo vidutinis darbo užmokestis, o 2023 m. gerokai padidėjo. 2021-2023 m. darbuotojų skaičius išaugo 18,2 %, o vidutinis darbo užmokestis išaugo 63,6 % (73,1 % - 19,5 %). Tačiau svarbu pažymėti, kad 2022 m. vidutinis darbo užmokestis šiek tiek sumažėjo dėl įvairių veiksnių, turėjusių tiesioginį poveikį darbuotojų atlyginimams. Nors 2021-2022 m. darbuotojų skaičius buvo stabilus, iš darbo užmokesčio augimo perspektyvos matyti, kad Bendrovė nuolat investuoja į savo darbo jėgą, kaip rodo 2023 m. gerokai padidėjęs vidutinis darbo užmokestis.