PASIENIS, UAB (157585122) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

PASIENIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. gruodžio 31 d. šioje bendrovėje iš viso dirbo 6 darbuotojai, o vėlesniais 2022 ir 2023 m. darbuotojų skaičius išliko stabilus - 6. Tai rodo, kad per nurodytą laikotarpį Bendrovė nepatyrė grynojo augimo ar darbuotojų sumažėjimo.

Kalbant apie darbuotojų atlyginimus, 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vidutinis darbo užmokestis buvo 878 EUR. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. vidutinis darbo užmokestis padidėjo iki 916 EUR. Tai reiškia, kad per metus gerokai padidėjo - 69,1 %. Tačiau 2023 m. augimo tempas sulėtėjo, nes vidutinis darbo užmokestis vėl padidėjo iki 916 EUR, t. y. minimalus metinis augimas siekė tik 0,1 %.

Šios bendrovės atlyginimų tendencijos rodo, kad 2021-2022 m. gerokai padidės vidutinis darbo užmokestis, o 2023 m. jis sumažės. Tai rodo, kad 2022 m. Bendrovė galėjo gerokai padidinti atlyginimus, o po to sustabdyti tolesnius koregavimus. Šiai tendencijai gali turėti įtakos tokie veiksniai kaip ekonominės sąlygos ir bendrovės finansiniai rezultatai.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad per nurodytą laikotarpį Bendrovė išlaikė stabilią 6 darbuotojų jėgą ir patyrė didelį atlyginimų padidėjimą, o 2023 m. - išlyginimą. Tai rodo, kaip svarbu atidžiai stebėti ir analizuoti darbuotojų atlyginimus ir darbuotojų skaičių, kad būtų galima geriau suprasti tendencijas organizacijos viduje ir ateityje planuoti finansus.