PASIENIS, UAB (157585122) įmonės finansai ir skolos

PASIENIS ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 643 592 473 443 454
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 53 42 52 17 19
Nuosavas kapitalas 307 264 242 230 233
Įsipareigojimai 38 41 33 36 28
Ilgalaikis turtas 3 4 5 2 2
Trumpalaikis turtas 342 302 271 264 260
Turtas viso 345 306 276 266 261
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +8.7% +25.0% +6.9% -2.4% -4.3%
ROA 15.3% 13.7% 19.0% 6.4% 7.3%
ROE 17.2% 15.9% 21.6% 7.4% 8.2%
Pelno marža 8.2% 7.1% 11.1% 3.8% 4.2%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Pajamos darbuotojui 107,246 93,462 78,908 73,834 59,839

PASIENIS SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 37,751 45,545 3,833
Soc. draudimo įmokos 13,931 14,910 2,059
Pardavimo pajamos

PASIENIS SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės balanse užfiksuotas 275 548 EUR turtas, nuosavas kapitalas sudarė 242 353 EUR, o įsipareigojimai - 33 195 EUR. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pardavimo pajamos siekė 473 450 EUR, o grynasis pelnas - 52 466 EUR, o tai rodo gerus veiklos rezultatus per šį laikotarpį. Kalbant apie finansinius rodiklius, bendrovės pajamos per metus išaugo 6,9 %, o nuosavo kapitalo grąža - 21,6 %.

Persikėlus į 2021 m., Bendrovė toliau tęsė augimo tendenciją ir padidino savo turtą iki 305 503 EUR. Nuosavas kapitalas padidėjo iki 264 278 EUR, o įsipareigojimai sumažėjo iki 41 225 EUR, o tai rodo gerą turto ir įsipareigojimų pusiausvyrą. Pardavimo pajamos išaugo iki 591 926 EUR, t. y. 25 proc. daugiau nei prieš metus. Tai reiškia, kad grynasis pelnas siekė 41 925 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, bendrovė išlaikė stabilų 25 % metinį pajamų augimą, tačiau nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki 15,9 %, o tai vis dar yra geras rodiklis.

Žvelgiant į naujausius 2022 m. duomenis, Bendrovė pranešė apie tolesnę pažangą, nes turtas pasiekė 344 580 EUR. Nuosavas kapitalas padidėjo iki 307 012 EUR, o įsipareigojimai šiek tiek sumažėjo iki 37 568 EUR, o tai rodo gerai valdomą finansinę struktūrą. Pardavimo pajamos dar kartą padidėjo ir pasiekė 643 478 EUR, todėl grynasis pelnas siekė 52 734 EUR. Vertinant finansinius rodiklius, bendrovės pajamos per metus padidėjo 8,7 %, o nuosavo kapitalo grąža - 17,2 %, o tai ir toliau rodo gerą finansinę būklę.