Žiuriai, UAB (157629095) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Žiuriai DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbo užmokesčio (DU) informacija
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021 m. Bendrovė iš viso turėjo 11 darbuotojų, o jos metinis augimas siekė 0,0 %. Šiais metais vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 1 005 EUR, t. y. 8,4 % didesnis nei pernai.

2022 m. Bendrovės darbuotojų skaičius pasikeitė - darbuotojų skaičius sumažėjo iki 10, o tai rodo 9,1 proc. sumažėjimą, palyginti su praėjusiais metais. Tuo pat metu vidutinis darbo užmokestis padidėjo iki 2 676 EUR, o tai reiškia, kad per metus jis gerokai padidėjo - 166,4 %. Šis didelis atlyginimų šuolis rodo, kad darbuotojų atlyginimai gerokai padidėjo.

Iki 2023 m. Bendrovė vėl atsigauna - jos darbuotojų skaičius per metus išaugo 10 %, o dabar iš viso dirba 11 darbuotojų. Vidutinis darbo užmokestis grįžta prie labiau standartinio 1 300 EUR rodiklio, tačiau augimas pasikeitė - per metus jis sumažėjo 51,4 %. Tai rodo svyruojančias darbuotojų skaičiaus ir darbuotojų atlyginimų tendencijas.

Apibendrinant galima teigti, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog Bendrovės darbuotojų skaičius yra dinamiškas, o jų gauti atlyginimai - dinamiški. Iš 2021 m. duomenų matyti, kad nuolat auga darbo jėga ir palaipsniui didėjantys atlyginimai. 2022 m. Bendrovės vidutinis darbo užmokestis pastebimai padidėjo, tačiau sumažėjo jos darbuotojų skaičius. Galiausiai 2023 m. vėl prasidėjo užimtumo augimas, o vidutiniai atlyginimai šiek tiek sumažėjo. Šie svyravimai atspindi nuolat kintantį verslo operacijų pobūdį skirtingais finansiniais metais ir tai, kaip jie gali paveikti įmonės darbuotojus.