Žiuriai, UAB (157629095) įmonės finansai ir skolos

Žiuriai ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 936 818 786 465 832
Pelnas prieš apmokestinimą 77 3 60 16 12
Grynasis pelnas 77 3 60 16 12
Nuosavas kapitalas 1,581 1,555 1,602 1,593 1,623
Įsipareigojimai 2,280 1,374 1,556 1,586 1,319
Ilgalaikis turtas 2,375 2,277 2,399 2,538 2,372
Trumpalaikis turtas 1,486 655 768 656 591
Turtas viso 3,861 2,932 3,167 3,194 2,963
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +14.3% +4.1% +69.1% -44.1% +71.6%
ROA 2.0% 0.1% 1.9% 0.5% 0.4%
ROE 4.9% 0.2% 3.7% 1.0% 0.7%
Pelno marža 8.3% 0.4% 7.6% 3.4% 1.4%
EBT% 8.3% 0.4% 7.6% 3.4% 1.4%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 1.4 0.9 1.0 1.0 0.8
Pajamos darbuotojui 93,564 74,388 69,382 38,742 74,475

Žiuriai SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Soc. draudimo įmokos 36,298 42,518 6,715
Pardavimo pajamos

Žiuriai SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2018-05-16 2018-05-16 1 1044.43 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės finansiniai rezultatai labai išaugo. Visas turtas sudarė 3 166 916 eurų, t. y. 69,1 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Nuosavas kapitalas išaugo iki 1 602 306 eurų, įsipareigojimai siekė 1 555 572 eurus, pelnas prieš mokesčius - 59 939 eurus, grynasis pelnas - 59 939 eurus, pardavimo pajamos - 786 325 eurus. Tai rodo, kad bendrovės pajamos augo 69,1 %, nuosavo kapitalo grąža - 3,70 %, o grynojo pelno marža - 7,6 %.

Kitais metais, 2021 m., bendri finansiniai rodikliai šiek tiek sumažėjo. Turtas sumažėjo 4,1 proc. ir siekė 2 931 778 EUR, nuosavas kapitalas taip pat sumažėjo 18,3 proc. iki 1 554 904 EUR, o įsipareigojimai sumažėjo iki 1 373 861 EUR. Nepaisant šių pokyčių, pelnas prieš apmokestinimą išliko stabilus - 2 904 EUR, todėl grynasis pelnas siekė 2 904 EUR, o pardavimo pajamos - 818 273 EUR.

Tačiau 2022 m. bendrovė stipriai atsigavo. Visas turtas padidėjo 14,3 proc. iki 3 861 326 eurų. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai taip pat padidėjo ir atitinkamai siekė 1 581 387 eurus ir 2 279 939 eurus. Bendrovė pranešė, kad gerokai padidėjo pelnas prieš mokesčius - iki 77 492 eurų, todėl grynasis pelnas siekė 77 492 eurus, o pardavimo pajamos - 935 644 eurus. Finansiniai rodikliai parodė geresnę 4,90 proc. nuosavo kapitalo grąžą ir išlaikė priimtiną 8,30 proc. grynojo pelno maržą.

Apskritai 2020-2022 m. Bendrovė parodė didelį atsparumą besikeičiančiomis ekonominėmis aplinkybėmis. Nors įvairūs finansiniai rodikliai svyravo, pagrindinė tendencija buvo tolesnė pažanga siekiant geresnės finansinės būklės.