Antano Gaidjurgio, UAB (157651387) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Antano Gaidjurgio DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)