Auvadenta, UAB (302799463) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

Auvadenta DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per pastaruosius kelerius metus, Bendrovėje, mes analizuojame darbuotojų ir atlyginimų tendencijas. 2021 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo 8 darbuotojus, kurių vidutinis darbo užmokestis siekė 689 EUR, o metinis darbo užmokesčio augimas siekė 53 %. Pastebėtina, kad darbuotojų skaičius išliko toks pat - 0% metinis augimas.

Persikėlus į 2022 m. gruodžio 31 d., Bendrovė vis dar turėjo 8 darbuotojus, o tai dar kartą rodo, kad personalo dydis nepasikeitė (0% metinis augimas). Per šį laikotarpį vidutinis darbo užmokestis augo lėčiau - iki 742 eurų, t. y. 7,7 proc. daugiau nei pernai.

Įvertinus 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis, matyti, kad bendrovė ir toliau išlaikė 8 darbuotojų skaičių, o darbuotojų skaičius stabilizavosi. Tačiau gerokai padidėjo vidutinis darbo užmokestis - 26,7 proc. per metus, o vidutinis darbo užmokestis siekė 940 eurų.

Apskritai bendrovės darbuotojų skaičius per stebimą laikotarpį išliko nepakitęs. Tačiau vidutinės darbo užmokesčio tendencijos didėjo, o augimo tempai svyravo, o tai rodo bendrovės įsipareigojimą neatsilikti nuo ekonominių iššūkių laikui bėgant.