Lietuvos įmonių katalogas

Įmonių katalogas

EVRK pavadinimai

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
Automobilinių namelių nuoma
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma
Dviračių nuoma
Ekskursijų organizatorių veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla
Geležinkelio transporto priemonių nuoma
Įdarbinimo agentūrų veikla
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
Jojamųjų žirgų nuoma
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Kelionių agentūrų veikla
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
Kita valymo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
Kitas darbo jėgos teikimas
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Kitų turizmo priemonių nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
Kompiuterių nuoma
Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir padėklų nuoma
Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma
Kraštovaizdžio tvarkymas
Krovininių automobilių nuoma
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma
Motociklų nuoma
Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
Paprastasis pastatų valymas
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Pramoginių valčių nuoma
Pramoninių elektrinių ir neelektrinių mašinų nuoma
Privati apsauga
Radijo ir televizijos įrenginių nuoma
Ryšių įrenginių nuoma
Sporto įrangos nuoma
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma
Turistinių autobusų nuoma
Tyrimo veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma