Lietuvos įmonių katalogas

Įmonių katalogas

EVRK pavadinimai

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
Architektūros veikla
Atstovavimas žiniasklaidai
Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas
Finansinių ataskaitų rengimas
Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas
Fotografavimo veikla
Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė
Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Gatvių eismo projektavimas
Geodezinė veikla
Geologinės paieškos ir žvalgyba
Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas
Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas
Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Inžinerinė - technologinė veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose
Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą
Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas
Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Medžiagų bandymai ir analizė
Miškotvarka ir žemėtvarka
Mokesčių konsultacijos
Pagrindinių buveinių veikla
Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
Projektiniai - konstruktoriniai darbai
Reklama
Reklama ir rinkos tyrimas
Reklamos agentūrų veikla
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Specializuota projektavimo veikla
Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Techninis tikrinimas ir analizė
Teisinė veikla
Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis patikrinimas
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Veterinarijos laboratorijų veikla
Veterinarinė diagnostinė veikla
Veterinarinė veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla