Lietuvos įmonių katalogas

Įmonių katalogas

EVRK pavadinimai

Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas
Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas
Geležinkelių eksploatavimas
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
Keleivinis oro transportas
Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
Kitas keleivinis sausumos transportas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
Kosminis transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Krovininis kelių transportas
Krovininis oro transportas
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
Krovinių tvarkymas
Muitinės tarpininkų veikla
Oro transportui būdingų paslaugų veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla
Perkraustymo veikla
Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas
Sandėliavimas ir saugojimas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
Taksi veikla
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas
Transportavimas vamzdynais
Transportui būdingų paslaugų veikla
Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas
Vidaus vandenų keleivinis transportas
Vidaus vandenų krovininis transportas