Gitena, UAB - finansai ir skolos

Gitena ĮMONĖS FINANSAI

EUR 2023 2022 2021 2020
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 0 0 0 0
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 0 0 0 0
Nuosavas kapitalas 2,896 2,896 2,896 2,896
Įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikis turtas 2,896 0 0 0
Trumpalaikis turtas 0 2,896 2,896 2,896
Turtas viso 2,896 2,896 2,896 2,896
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y - - - -
ROA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pelno marža - - - -
EBT% - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - - - -
Pajamos darbuotojui - - - -

Gitena SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Pardavimo pajamos

Gitena SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
Per pastaruosius dvejus metus mūsų bendrovės finansinių dokumentų analizė atskleidžia jos finansinę padėtį ir veiklos rezultatus. 2021 m. Bendrovė turėjo 2 896 EUR vertės turto, kuris taip pat buvo lygus nuosavam kapitalui, nes neturėjo neįvykdytų įsipareigojimų (0 EUR). Kalbant apie gautas pajamas, pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo nurodytos nulinės pardavimo pajamos (0 EUR), taip pat grynasis pelnas (0 EUR), todėl nuosavo kapitalo grąžos procentinė dalis buvo 0,00 %.

Persikėlus į kitus, 2022 m., Bendrovės balansas reikšmingai nepasikeitė. Bendrovė vis dar turėjo 2 896 eurų vertės turto, o nuosavo kapitalo vertė nepakito - 2 896 eurai, įsipareigojimai buvo lygūs nuliui. Be to, to laikotarpio finansinėse ataskaitose nurodyta, kad per šį laikotarpį nebuvo gauta pardavimo pajamų (0 EUR) ir grynojo pelno (0 EUR), todėl nuosavo kapitalo grąžos procentinė dalis buvo 0,00 %.

Nors šie skaičiai rodo, kad bendrovė nepatyrė didelio augimo ar pajamų per šį konkretų laikotarpį, svarbu pažymėti, kad finansinė padėtis gali svyruoti laikui bėgant. Atidžiau išnagrinėjus papildomus veiksnius, tokius kaip investicijos, veiklos sąnaudos ir strateginiai sprendimai, būtų galima išsamiai suprasti bendrą bendrovės finansinę būklę ir stabilumą.