Iksbaldai, UAB - finansai ir skolos

Iksbaldai ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 58.6 59.7 58.0 39.1 84.7 42.1
Pelnas prieš apmokestinimą 0.8 -6.1 -2.5 -4.5 9.7 -2.0
Grynasis pelnas 0.8 -6.1 -2.5 -4.5 9.7 -2.0
Nuosavas kapitalas -30.3 -31.1 -25.0 -22.5 -18.0 -27.8
Įsipareigojimai 201.6 180.7 176.3 178.9 160.3 178.5
Ilgalaikis turtas 1.9 2.1 2.3 0.5 1.0 1.1
Trumpalaikis turtas 169.3 147.5 149.0 155.9 141.3 149.7
Turtas viso 171.2 149.6 151.3 156.4 142.2 150.8
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -1.8% +2.9% +48.4% -53.8% +100.9% -10.5%
ROA 0.5% -4.1% -1.6% -2.9% 6.8% -1.3%
ROE - - - - - -
Pelno marža 1.3% -10.2% -4.3% -11.6% 11.5% -4.8%
EBT% 1.4% -10.2% -4.3% -11.6% 11.5% -4.8%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - - - - - -
Pajamos darbuotojui 29,311 20,466 19,328 18,756 42,333 17,437

Iksbaldai SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 6,833 6,090 9,558
Pardavimo pajamos

Iksbaldai SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2023-04-26 2023-06-13 49 0.12 Ne
2023-03-16 2023-03-19 4 310.22 Ne
2022-07-25 2022-08-24 31 2.73 Ne
2022-04-28 2022-05-18 21 1.06 Ne
2022-01-31 2022-03-17 46 1.10 Ne
2021-11-05 2021-11-17 13 2.92 Ne
2021-07-28 2021-09-15 50 0.64 Ne
2020-02-18 2020-02-19 2 224.59 Ne
2020-01-16 2020-02-09 25 194.98 Ne
2019-02-05 2019-03-14 38 1.10 Ne
2018-12-18 2018-12-30 13 261.86 Ne
2018-08-07 2018-12-17 133 0.69 Ne
2018-01-23 2018-03-13 50 1.36 Ne
2018-01-22 2018-01-22 1 419.69 Ne
2018-01-16 2018-01-21 6 418.33 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
Bendrovė pranešė apie savo finansinius rezultatus per pastaruosius trejus metus, o tai rodo dinamišką augimo trajektoriją. Nuo 2021 m. Bendrovės balanse atsispindėjo 151 306 EUR vertės turtas, -25 043 EUR nuosavas kapitalas ir 176 349 EUR įsipareigojimai. UAB "Iksbaldai" pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš apmokestinimą sudarė -2 494 EUR, grynasis pelnas - -2 494 EUR, o pardavimo pajamos - 57 983 EUR.

2022 m. UAB "Iksbaldai" toliau augo, nors ir lėčiau nei ankstesniais metais. Jos balansas parodė, kad visas turtas padidėjo iki 149 564 EUR, nuosavas kapitalas sumažėjo iki -31 123 EUR, o įsipareigojimai padidėjo iki 180 687 EUR. Pelnas prieš mokesčius sudarė -6 080 EUR, grynasis pelnas išliko nepakitęs -6 080 EUR, o pardavimo pajamos per metus išaugo 59 693 EUR. Pajamos gerokai sulėtėjo ir siekė tik 2,9 %, o grynojo pelno marža sumažėjo 5,90 procentinio punkto.

2023 finansiniais metais Bendrovė pasiekė puikų posūkį. Turtas padidėjo iki 171 236 EUR, nuosavas kapitalas padidėjo iki -30 334 EUR, o įsipareigojimai išaugo iki 201 570 EUR. Pažymėtina, kad UAB "Iksbaldai" pelnas prieš mokesčius siekė 792 EUR, grynasis pelnas - 789 EUR, o pardavimo pajamos - 58 621 EUR. Apskritai UAB "Iksbaldai" parodė atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, įveikti sunkumus, kad taptų stipresnė ir pelningesnė.