Novus forma, MB - finansai ir skolos

Novus forma ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 3.4 10.2 3.0 5.3 9.5
Pelnas prieš apmokestinimą -1.7 -1.0 6.3 -0.9
Grynasis pelnas -1.7 -1.0 6.3 -0.9 -6.0 -12.6
Nuosavas kapitalas 0.1 1.7 2.7 -3.5 -2.7 1.2
Įsipareigojimai 0.0 4.9 6.0 2.9
Ilgalaikis turtas 0.0 0.0 0.1 1.0 1.9 1.2
Trumpalaikis turtas 0.1 6.6 8.0 0.4 1.2 2.3
Turtas viso 0.1 6.6 8.1 1.4 3.1 3.5
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y - -66.9% +244.6% -44.2% -43.6% -75.7%
ROA -2498.5% -14.6% 77.1% -62.2% -196.3% -358.4%
ROE -2498.5% -55.6% 230.7% - - -1046.6%
Pelno marža - -28.5% 61.0% -28.7% -112.8% -133.7%
EBT% - -28.5% 61.0% -28.7% - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - 2.8 - - - 2.4
Pajamos darbuotojui - - - 2,974 5,330 9,456

Novus forma SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Pardavimo pajamos

Novus forma SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-15 2024-07-12 59 40.67 Ne
2020-10-26 2020-11-06 12 0.74 Ne
2020-10-23 2020-10-25 3 43.11 Ne
2020-10-19 2020-10-22 4 0.74 Ne
2020-10-01 2020-10-18 18 43.11 Ne
2020-09-15 2020-09-30 16 0.74 Ne
2020-01-27 2020-04-13 78 0.32 Ne
2020-01-16 2020-01-26 11 118.05 Ne
2019-11-25 2019-12-15 21 0.15 Ne
2019-11-18 2019-11-24 7 118.20 Ne
2019-08-02 2019-11-17 108 0.15 Ne
2019-05-16 2019-05-19 4 128.04 Ne
2018-06-18 2018-12-06 172 1.41 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2021 m. Bendrovės veiklos finansinis aprašymas atskleidžia klestinčius metus. Bendrovė, kurios bendra turto vertė siekė 8 107 EUR, o nuosavas kapitalas - 2 710 EUR, gavo puikų pelną. Pelnas prieš mokesčius siekė 6 252 eurus, o grynasis pelnas - 6 252 eurus. Bendrovės pardavimo pajamos per metus išaugo 244,6 proc. ir pasiekė įspūdingą 10 248 eurų sumą. Finansiniai rodikliai taip pat parodė pagirtinus rezultatus, tokius kaip 230,70 proc. nuosavo kapitalo grąža ir 61,00 proc. grynojo pelno marža.

Deja, 2022 finansiniais metais bendrovės veiklos rezultatai labai sumažėjo. Nors visas turtas sumažėjo iki 6 636 eurų, nuosavas kapitalas sumažėjo iki 1 742 eurų. Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą padidėjo nuo pelno iki 968 eurų nuostolio, o grynasis pelnas sudarė 968 eurus. Pardavimo pajamos drastiškai sumažėjo iki 3 395 eurų, t. y. 66,9 proc. Be to, neigiamą poveikį turėjo ir finansiniai rodikliai: nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki -55,60 %, o grynojo pelno marža - iki -28,50 %. Šis sumažėjimas išryškina iššūkius, su kuriais Bendrovė susidūrė 2022 finansiniais metais.

Apibendrinant galima teigti, kad nors 2021 m. bendrovei buvo didelės sėkmės laikotarpis, kitais metais padėtis gerokai pasikeitė. Analizė ir strategijos bus labai svarbios, nes Bendrovė siekia spręsti ir pakeisti šias finansines nesėkmes.