PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ CENTRAS, VšĮ (148382977) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ CENTRAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Šioje analizėje aptarsime bendrovės darbuotojų ir atlyginimų tendencijas trejų metų laikotarpiui. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 6 darbuotojus, kurių metinis augimas siekė 0,0 %. Jų vidutinis darbo užmokestis siekė 481 eurą, t. y. per metus išaugo 5,9%.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė išlaikė 6 darbuotojų darbo jėgą ir toliau augo 0,0 proc. per metus. Tačiau vidutinis darbo užmokestis, palyginti su praėjusiais metais, gerokai sumažėjo - 44,6 proc. ir sudarė 267 eurus.

Pereinant prie 2023 m. gruodžio 31 d., Bendrovės darbuotojų skaičius per metus išaugo 50,0 % ir pasiekė 9 darbuotojų skaičių. Palyginti su praėjusiais metais sumažėjusiu atlyginimu, vidutinis darbo užmokestis išaugo 225,6 proc. ir pasiekė 868 eurus.

Apibendrinant galima teigti, kad 2022 m. Bendrovės darbuotojų skaičius išliko stabilus, tačiau 2023 m. pabaigoje pastebimai padidėjo. Tačiau darbo užmokesčio tendencijos svyravo: 2021 m. vidutinis darbo užmokestis šiek tiek padidėjo, o 2022 m. gerokai sumažėjo, tačiau 2023 m. stabilizavosi ir smarkiai padidėjo.