V. Šinkonio įmonė, IĮ (152756128) įmonės darbuotojai ir atlyginimai

V. Šinkonio įmonė DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)