DABALTA, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

DABALTA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

UAB "DABALTA" Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 3
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: -40%
  • Vidutinis darbo užmokestis: 1059 €
  • Vidutinio darbo užmokesčio pokytis per metus: +52%
  • Darbo užmokestis lyginant su sektoriaus vidurkiu: 91%

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per pastaruosius trejus metus Bendrovė patyrė darbo jėgos ir kompensavimo struktūros svyravimų. 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 7, vidutinis metinis atlyginimas - 743,47 EUR. Kitais, 2022 m., abu rodikliai gerokai sumažėjo: vidutiniškai 4 darbuotojai uždirbo 697,70 EUR, t. y. 43 proc. sumažėjo darbuotojų skaičius ir 6 proc. sumažėjo atlyginimai, palyginti su praėjusiais metais.

Tačiau 2023 m. tendencija pasikeitė: vidutinis darbuotojų skaičius išliko nepakitęs ir siekė 4, o vidutinis metinis atlyginimas padidėjo 8 proc. iki 750,29 EUR. Dėl to bendras darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, nepasikeitė. Apskritai Įmonė DABALTA, UAB, reaguodama į rinkos pokyčius, demonstravo gebėjimą prisitaikyti, keisti personalo lygį ir kompensavimo struktūras, kad išlaikytų stabilumą ir konkurencingumą.