DEICHMANN AVALYNĖ, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

DEICHMANN AVALYNĖ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

"DEICHMANN AVALYNĖ", UAB Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 194
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: -3%
  • Vidutinis darbo užmokestis: 1444 €
  • Vidutinio darbo užmokesčio pokytis per metus: +14%
  • Darbo užmokestis lyginant su sektoriaus vidurkiu: 121%

Darbo užmokesčio tipas Darbo užmokestis €
Vidutinis darbo užmokestis 1,444 €
Vidutinis moterų darbo užmokestis 1,438 €
Vidutinis vyrų darbo užmokestis 1,616 €
Darbo užmokesčio 25% percentilis 738 €
Darbo užmokesčio mediana 1,093 €
Darbo užmokesčio 75% percentilis 1,760 €

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per pastaruosius trejus metus "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB nuolat augo, o jos darbuotojų skaičius kasmet vidutiniškai didėjo 10 %. 2023 m. "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB dirba apie 190 asmenų, t. y. gerokai daugiau nei 2021 m., palyginti su 157 darbuotojais. Nuo 2021 m. vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis taip pat padidėjo 13 proc. ir 2023 m. siekė 1 332,20 EUR. Tai reiškia, kad vidutinis metinis darbo užmokesčio pokytis yra 8 proc. Pastebėtina, kad nuo 2021 m. Įmonė DEICHMANN AVALYNĖ išlaikė pastovų darbuotojų augimo tempą ir per metus pritraukė 16 naujų darbuotojų. Turėdama tvirtą nuolatinio augimo ir didėjančių atlyginimų istoriją, Bendrovė ir toliau siekia suteikti profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybių savo besiplečiančioje komandoje.